Da li ste pristalica teorije zavere?
Da
Ne
Ne znam
TREĆE OKO
MIsterije koje traju
`Treće oko`
Datum izlaska prvog broja: 23. 11. 1989
Prosečan tiraž: 45.000
Broj strana: 68
Periodika: dva puta mesečno

Osnivač i izdavač Kompanija “Novosti” AD

Generalni direktor i glavni urednik
Kompanije „Novosti“ AD
Ratko Dmitrović

Odgovorni urednik: Dragan Vićanović


`Treće oko` je časopis za granična područja nauke, misterije prošlosti i današnjih dana i fenomene za koje ne postoji racionalno objašnjenje. Uređivačka koncepcija je originalna i prilagođena našim prostorima, mada list ima dodirnih tačaka i sa najboljim svetskim magazinima slične tematike.
Poseban akcenat je na duhovnosti - verkom životu i mističnim iskustvima svih konfesija. Takođe, u `Trećem oku` mogu se naći i teme iz popularne nauke, pronalazaštva, alternativne medicine i ekologije.