Da li ste pristalica teorije zavere?
Da
Ne
Ne znam
Broj 572
aktuelno izdanje
Tajne terase na Rtnju
Odnos kamenih blokova
unutartrougla i njihov raspored
na površini misteriozne terase

Piše Zoran Nikolić Kada je, nekada davno, stvaran reljef Srbije, nečijom rukom koja je stavila piramidu u njen centralni deo, očigledno su tako stvorene i neobične terase na Rtnju. Ovo je zaključak koji nam prenose eksperti Centra za istraživanje i ekologiju „Duh Rtnja“, koje smo „dodirnuli“ i u prošlom broju „Trećeg oka“. Da bi ostali dužni tradiciji časopisa koji vam je u rukama, a istovremeno da utolimo i svoju i vašu radoznalost, zamolili smo osnivača ovog Centra Sašu Nađfejia da nam bliže objasni kakav utisak na njega je ostavilo otkriće neobičnih, zaravljenih platoa na ovom gorostasu u srcu naše zemlje. Kao i svaki put do sada, imali smo šta da čujemo... GEOMETRIJSKA PRAVILNOST -Istraživači našeg Centra su prvo zapazili neobične geometrijske pravilnosti na jugoistočnom delu reljefne karte Rtnja – počinje priču Nađfeji. - Posle pažljive analize, utvrdili smo da zaista postoje terasasti platoi koji se protežu pravcem sever-jug u dužini od gotovo 1,5 kilometar! Precizno izmerivši ovaj prostor, stučnjaci „Duha Rtnja“ dolaze do toga da je prosečna širina terasa od 15 do 30 metara, a da se neki njihovi delovi završavaju oivičeni prostorima od 50 puta 50, do čak 80 puta 80 metara. -Ovaj potez na Rtnju je iovako neobičnog izgleda – nastavlja Nađfeji. - Neki prevoji čine pravilne uglove od 45 i 90 stepeni, što po pravilu nije uobičajeno delo prirode. Kada tome dodamo i ekstreme koje čine ove terase, stvara se slika koja nas primorava na ozbiljno razmišljanje. Prema rečima našeg sagovornika, neobičnost ovih terasa sastoji se i u tome što nije reč o samo jednom nivou na kojem je zastupljen ovaj fenomen. -Postoje bar dve etaže, odnosno nivoa – podvlači naš sagovonik. - Vrlo je uočljivo da postoji i drugi nivo, koji je paralelan sa prvim na koji smo naišli. To sigurno znači da je reč o otkriću koje može još mnogo toga da „nam kaže“ ukoliko lokalitet bude dobro proučen. -U „Duhu Rtnja“ kažemo da su ovo vrlo jasna istraživanja i spadaju u kategoriju onih koja su vidljiva, supstancijalne su prirode i pristupačna široj publici – objašnjava Nađfeji. - U našem Centru ovakav tip istraživanja zovemo „Telo piramide“. Ovaj deo proučavanja je delimično lakši, ali ništa manje uzbudljiv od oblasti koje nazivamo „Duh Rtnja“, jer je teže dosegnuti talasne i nesupstancijalne objekte i procese. Nađfeji nam otkriva zanimljivosti i „putovanje“ na koje je „morao da pođe“ kako bi došao do ovih otkrića. On navodi da je dublje shvatanje mističnog Rtnja konvencionalnim načinom razmišljanja i klasičnim istraživačkim metodama rezultiralo zaključkom da na tlu istočne Srbije postoji krečnjačka planina neobičnog, špicastog oblika, nastala proizvoljnim tektonskim procesima i višemilenijumskim uticajima meteoroloških prilika. S druge strane, da bi Rtanj bio shvaćen i istražen kroz funkciju drevne piramidalne građevine, neophodan je široko sagledivi multidisciplinarni istraživački pristup u kojem, pored savremenih naučnih tokova, mora da bude mesta i za razmišljanja i istraživačke tehnike koje ne podležu takozvanom konvencionalnom pristupu. NEDIRNUT PEJZAŽ Kako je zona kojoj su eksperti „Duha Rtnja“ posvetili pažnju obima oko 50 kilometara, istraživači su se prvo posvetili analizi karata. To je zato što veći deo ove oblasti čini vrlo bujna i netaknuta priroda, koja ga čini potpuno nepristupačnim. -Tako smo prvo satelitskim pogledom uočili i precizno locirali ovu terasastu strukturu – objašnjava jedan od osnivača ovog Centra, Saša Nađfeji. - Veliku pomoć pružili su nam i aero i ortofoto snimci. Tako smo, „ukrštajući“ različite metode, prvo locirali ovu oblast, a kasnije i napravili plan kako da joj priđemo. Naš sagovornik je, koristeći globalni sitem pozicioniranja, krenuo u potragu za novim ciljem. Posle mukotrpnog probijanja kroz gustu grabovu i hrastovu šumu, izašao je na čistinu. Tada je shvatio da se nalazi upravo na mestu koje je tražio. -Pod nogama mi nije bila mekana, već vrlo čvrsta zemljana podloga, iz koje su štrčali četvrtasti kameni oblici – opisuje ovu avanturu Nađfeji. - Sve mi je izgledalo neobično, a unutrašnja čula su mi govorila kako se nalazim na mestu gde je nekada bujao život. Osećao sam kako je ovo mesto bilo prilagođeno nekoj funkcionalnoj nameni, da nema ovakav oblik „tek tako“, bez nekog jasnog razloga. Posle prvih utisaka, Nađfeji i saradnici su obavili i nužna merenja i osmatranja. Tako je njihovo dvodnevno neprekidno istraživanje dovelo do nekih vrlo interesantnih rezultata. -Na ovoj čistini postoji nekoliko manjih terasa, platformi i stepenika. Oni obrazuju jednakostraničan trougao čiji obim je oko 100 metara. Naziru se i staze čija je širina oko tri metra i koje paralelno prate jedna drugu, na blago zakošenom terenu. Ono što je zapravo povezalo sve komponente ovog lokaliteta u ovako smisleno definisanu površinu zapravo su ivice ovih terasa koje imaju mustru koja se ponavlja sa nivoa na nivo. Ono što nam zapravo ukazuje da ovakav raspored nije puko delo prirode jeste veći broj, uglavnom četvrtastih, kamenih blokova čije su stranice oko 70 centimetara. Oni „izniču“ po ivicama terasa ili obrazuju deo oboda na čijem mestu mustra terase menja oblik po usklađenom obrascu. Ovi kameni blokovi nalaze se na pravolinijskim razdaljinama od oko 10 metara, dok je visinska razlika između terasa od 40 do 60 metara. OŠTRE IVICE Kako objašnjava Nađfeji, poznato je da zub vremena utiče na reljef tako što ga zaobljava. Na pronađenim kamenim blokovima, međutim, i danas su vidljive oštre ivice i ravne stranice. -Na ovom mestu postoji oko 30 ovakvih kamenih struktura, za koje u ovom momentu ne možemo sa sigurnošću reći da li su imali preciznu namenu, ili je reč bila o estetskim detaljima ovog dela pejzaža. Da li se ovi kameni blokovi nalaze na mestima energetskih polja, poput „menhira“ kojih ima najviše u Engleskoj i Irskoj, ili su u dalekoj prošlosti postavljani po linijama raznih geometrijskih oblika, to je pitanje na koje tek treba potražiti odgovor. I to je veliki izazov, vezan za buduća istraživanja ovog prostora. Za sada je sigurno, kaže Nađfeji, da je ovo mesto vrlo neobično, a po svojoj poziciji deluje kao početak oblasti koju čine veće terase koje su trenutno pod gustom vegetacijom i nepreglednom šumom. Ono što su istraživači zapazili kao pravilnost jeste da je potez na kojem se nalaze ove terase, za razliku od okolnog terena, protkan mnoštvom kamenih ostataka. Kameni blokovi, „obelisci“ ili šta god, uglavnom imaju pravilne ivice i oblike i nalaze se jedan do drugog, kao u nekoj vrsti uklopljenog mozaika. U „Duhu Rtnja“ veruju da ih mnoga iznenađenja tek očekuju, kada budu prišli većem delu ove oblasti koji je sada zaklonjen gustom vegetacijom. Ipak, kako su nam rekli, među svima vlada ubeđenje da ovakav trag nije mogla da ostavi „puka“ igra prirode, i da je sve mnogo kompleksnije i puno izazova. „Na ovom tragu imaćemo još puno toga da naslutimo, a zatim i saznamo“, poručuju iz Centra za istraživanje i ekologiju „Duh Rtnja“.

Broj 572
Treće oko u novom broju donosi:

Samo je istina pravi lek:
U intervjuu sa dr Svetozarom Radišićem saznajemo kako razmišlja naš „teledirigovani“ mozak i da li ima leka protiv ogromnog pritiska pomoću koga globalizacija hoće da nas uniformiše

Čudna bića tumaraju svetom:
Izveštaji o pojavi neobičnih čovekolikih stvorenja, životinja kakve samo mašta može da smisli i bića vanzemaljskog porekla, u prvoj deceniji ovog veka stizala su iz svih krajeva sveta, a ove priče ponekad sadrže vrlo precizne opise i imaju potvrdu svedoka

Stvari i događaji od kojih treba – bežati:
Ne moraju samo ljudi da pate zbog prokletstva - neke kuće, filmovi, automobili, sitni predmeti, čak i brojevi ili situacije - sve može biti ukleto i opasno po život

Ako sam lud – nisam glup:
Da li je moguće da je neki autistični pronalazač započeo tehnološku revoluciju kamenog doba i da su prve duhovne vođe patile od bipolarnog poremećaja

Saznajte i:
Gde je Nebo najbliže
Da li se čovek nekada “družio” sa strujom
Svetlimo li iznutra
Otkud tajne terase na Rtnju
Kako da budemo bolji
Kojim ste bojama premazani
Može li se boriti protiv nostalgije
Ko je oživeo demona iz Vukanje