Da li ste pristalica teorije zavere?
Da
Ne
Ne znam
Broj 521
aktuelno izdanje
Prisilna evolucija – mogu li virusi mutirati do smrti?
Poigravanje strukturom DNK

Piše:N.T.O. Ovo istraživanje nudi do sada najsveobuhvatniju matematičku analizu mehanizama koji upravljaju evolucijom virusa i bakterija. Umesto da se fokusiraju na nasumične genetske mutacije kako je to bio slučaj do sada, naučnici su precizno pokazali kako se može uticati na evoluciju menjanjem čitavih gena i genetskih setova. „Želeli smo da se pozabavimo ulogom rekombinacije i horizontalnog transfera gena u evoluciji virusa i bakterija“, kaže bioinženjer Majkl Dim, vođa istraživanja. „Tako smo sve to inkorporirali u vodeće modele koji se koriste za opisivanje bakterijske i viralne evolucije i uspeli da otkrijemo tačna rešenja.“ Rezultat je novija kompozitna formula koja daleko preciznije pokazuje šta se događa u evoluciji realnog sveta. Dimovi koautori u ovom istraživanju su postdiplomac Enrike Munjoz i njegov dugogodišnji saradnik Jeong-Man Park, fizičar sa Katoličkog univerziteta Koreje u Bučeonu. Opisujući novi model, Dim povlači analogiju sa termodinamikom i ističe kako genetičar ili dizajner leka može iskoristiti novu formulu na gotovo isti način na koji inženjer primenjuje formule termodinamike. „Neka svojstva kojima se opisuje voda su gustina, pritisak i temperatura. Ako znate bilo koja dva od njih, pomoću termodinamike možete predvideti sledeće svojstvo. To je ono što smo mi uradili. Ako znate brzinu rekombinacije, brzinu mutacije i funkciju sposobnosti, naša formula može analitički da predvidi svojstva sistema. Pa ako postoji rekombinacija na određenoj frekvenci, mogu tačno da kažem koliko mnogo to pomaže ili šteti sposobnostima populacije.“ Dim, profesor biohemije i genetskog inženjeringa, fizike i astronomije sa univerziteta Rajs, kaže dalje da novi model omogućava da se bolje opišu evolutivni procesi koji se događaju u stvarnom svetu. Taj model bi mogli da koriste lekari, dizajneri lekova i drugi naučnici koji proučavaju kako bolesti evoluiraju i kako naš imunološki sistem reaguje na evoluciju. Jedna od ideja iznetih još pre pet godina govori o „smtronosnoj mutagenezi“. Ukratko, to je ideja da se stvori lek koji ubrzava brzinu mutacije virusa i bukvalno ih gura preko granice izdržljivosti nazvane „fazna tranzicija“. Termodinamička analogija za ovu tranziciju je smrzavanje ili topljenje vode – koja se odnosi na fizičku tranziciju između tečne faze vode i njene čvrste faze. „Voda postoji od tečne do čvrste na nula stepeni Celzijusa pod standardnim pritiskom, i to se može prikazati matematički pomoću termodinamike“, kaže Dim. „U našem modelu takođe postoje faze tranzicije. Ako su brzine mutacija, rekombinacije i horizontalnog transfera gena previsoke, sistem se delokalizuje i širi po čitavom prostoru sekvence.“ Dim veruje da će novi rezultati predvideti i vredosti parametara koji dovode do ovakve delokalizacije. Aktuelna je teorija da mutagenetski lek može iskoreniti viruse ili bakteriju tako što će svesti njene sposobnosti na negativne vrednosti. Novi matematički rezultati omogućavaju izračunavanje ovih mehanizama kada su poznati funkcija sposobnosti, mutacija, rekombinacija i horizontalni transfer gena. Drugim rečima, pomoću adekvatnog leka, virus bi mogao da mutira sve do svoje smrti. Bez teoretskog oruđa kakav je ovaj novi model, dizajneri lekova koji pokušavaju da stvore pilule zasnovane na smrtonosnoj mutagenezi, ne bi mogli da odrede parametre dometa u okviru kojih će lek delovati. Dim kaže da nova formula pruža ljudima koji testiraju eksperimentalne lekove jasnu sliku da li lek – ili nešto drugo – zaista izaziva mutagenezu.

Broj 521
Zapisano u zvezdama:
Šta nam, tokom decembra, donose planetarni aspekti na globalnom i ličnom planu. Da li će biti pronađeni efikasni lekovi i ukinute vize. Gde se može zaraditi

Istina o Grupi 69:
Iz pera Spasoja Vlajića - zašto su svi napadi na Srbiju i Jugoslaviju učinjeni u danima koji se poklapaju sa značajnim datumima iz Hitlerovog života, a nameće se i pitanje ko je mozak tih operacija

Nanotehnologija:
Zvuči kao naučnofantastični film - virus ubica preti čitavoj planeti, ali naučnici uspevaju da stvore dizajnirani lek koji prisili virus da sam sebe mutira do istrebljenja – ovo može može postati realnost zahvaljujući novim istraživanjima bioinženjera sa univerziteta Rajs

Saznajte i:
Gde je kuća koja teroriše stanare
Da li svi stajemo u kocku šećera
Može li da se dođe do centra Zemlje
Koji je put do bogatstva
Zašto su pas i mačka najbolji lekari
Kako se papa sprema za vanzemaljce
Tajne vlaške magije
Misterije Brojgelovog teleskopa