Da li ste pristalica teorije zavere?
Da
Ne
Ne znam
Mnogi će poželeti da budu Srbi
Svest i naduzročni poredak
Piše Spasoje Vlajić

Izvorne beleške prote Zaharija o kremanskom proročanstvu daju nadu da dolazi vreme sigurnosti, napretka i blagostanja za naš narod Oni koji budu čitali razne knjige s numerama, smatraće se da najviše znaju, dok će dobri i mudri umesto numeracije potražiti svoju pamet u zamišljajima....

Od slike koju obrazujemo u mislima, umnogome zavisi i ono što nam se događa. Ti misaoni obrasci čine od nas dobitnike ili gubitnike. Oni su osnovno oruđe koje nam je priroda podarila za uspeh, napredak, sreću, zdravlje...

Slika koju obrazujemo u mislima prožimaju svest i podsvest našeg celokupnog bića i ona postaje njegov organski deo. Istovremeno, ta se slika preko moždanih talasa širi i u okolni prostor. Znači, energija misaone slike se kreće u dve sredine: unutar organizma i u spoljašnji svet, u naše jonsko okruženje. U oba slučaja, misaona slika teži da postane fizički događaj. Ta pojava podudarnosti misli i događaja u psihologiji se naziva sinhronicitet.

Navedena saznanja su razrešila jednu od najvećih tajni proroštva koja glasi: predviđanje, kad se u njega poveruje, istovremeno je i stvaranje budućnosti.
Mnogi primeri, koje sam ranije opisao i u našem listu, a obrađeni su u knjizi “Istorija budućnosti”, pokazuju da je to tako.
Kako ovu pojavu praktično upotrebiti za dobro svih nas?

Kremanska moć
Od svih proročanstava, najdublji trag u srpskom narodu je ostavilo ono kremansko, Miloša i Mitra Tarabića. Njemu se i najviše veruje. Ta vera daje Kremanskom proročanstvu posebnu moć koja se može upotrebiti za dobro, ali se tu kriju i opasne zamke. Radi opreza i usmerenja na pravi put, počnimo sa onim što može da bude opasno.

Tokom NATO napada na našu zemlju, dva novinara poznate američke agencije “Asošieted Pres”, došli su u zemunske prostorije IP “Miroslav”, da bi razgovarali o tajanstvenim pojavama u srpskom narodu. Posebno ih je zanimalo kremansko proročanstvo i njegov uticaj na svest ljudi.
Pri kraju razgovora, jedan od njih je upitao: “Verujete li u proročanstva?” Budući da sam dvadesetak godina istraživao tu oblast, odgovorio sam: “Ne potpuno. Smatram da se pravilnim korišćenjem misli i odgovarajućim ponašanjem može delovati na budućnost i poboljšati ono što je prorečeno”.

Mada nezadovoljan odgovorom, nastavio je razgovor pitanjem: “Verujete li da će, kako to piše u “Kremanskom proročanstvu”, svi Srbi stati pod jednu šljivu?” Očekivao sam takvo pitanje i bez dvoumljenja naglasio: “Ni najmanje ne verujem u tu izmišljotinu. Takvo predviđanje ne postoji u kremanskom proročanstvu, nigde ga ne pominje ni najmerodavniji njegov tumač, dr Radovan Kazimirović. To je prevara koju je, kao mračno čvorište, trebalo usaditi u svest Srba. Iz svesti ljudi treba što pre izbrisati tu laž, to podmetanje”.

Deo navedenog razgovora je objavljen u “Asošieted presu” od 28. aprila 1999. godine. Međutim, u prividno nepristrasnom članku, poslednja rečenica je otkrila njihove loše namere. Članak je završen zaključkom novinara da će zbog stradanja u tadašnjem ratu “svi Srbi stati pod jednu šljivu”.
Pozvao sam novinara, podsetio ga na moje reči o prevari i upitao:
“Gde je istina? Šta je istina?”, odgovorio mi je Pilatovim pitanjem i mirno nastavio: “Nije važna istina, nego ono u šta ljudi veruju da je istina”.

Sve je više ljudi koji prihvataju Makijavelijev obrazac da “cilj opravdava sredstva”. Budući da u višim dimenzijama i misaone predstave postaju svojevrsna stvarnost, koja teži da se preslika na Zemlju, oni, radi ostvarenja svojih ciljeva, vešto oblikuju tu umišljenu stvarnost.
Kako se odbraniti od loših uticaja koji nam, bez naše volje, menjaju život, kvare budućnost i pogoršavaju sudbinu?

Način je jednostavan. Treba otkriti cilj protivnika i ne dozvoliti da ga on ostvari nametanjem svojih sredstava, svojih obrazaca mišljenja i ponašanja. Neophodno je razvijati obrasce koji vam odgovaraju, koji vas vode ka sigurnosti, blagostanju i sreći.
Kad su u pitanju proročanstva preko kojih se utiče na svest ljudi, dobro je da se iz sećanja brišu loše poruke, a snaže one povoljne, podsticajne. Dakle, ovog trenutka treba shvatiti ovo: velika laž i obmana je navodno proročanstvo da će svi Srbi stati pod jednu šljivu! Ono nigde nije zapisano u izvornim zabeleškama kremanskog proročanstva. Između ostalog, ne pominje ga ni dr Radovan Kazimirović.

Od izuzetnog značaja je da što pre promenimo lošu misaonu sliku, pretvarajući je u pobedonosni obrazac: kad Srba bude preko dvadeset miliona, biće to vreme sigurnosti i blagostanja za nas i one koji žive sa nama. Dobro je da, smirenim umom, radosnim očekivanjem i odgovarajućim ponašanjem podržite ovu želju i predviđanje. Tako će energija i vaših misli delotvorno učestvovati u njihovom ostvarenju i stvaranju budućnosti.

Uputstva za izvesnije ispunjenje predviđanja biće data u narednim poglavljima. Zbog posebnog mesta u svesti Srba, i kremansko proročanstvo ima moć da pokrene povoljne obrasce ponašanja koji nam, pojedinačno i zajednički, kao narodu, otvaraju vrata ka napretku u svim oblastima, blagostanju i sreći.

Poboljšanje budućnosti
Sadržaji naše svesti (znanja, sećanja, očekivanja, predosećaji...) mogu se mislima poboljšati i tako poboljšani preslikati u fizički svet. Pri tome se lakše ostvaruje ono u šta više ljudi veruje da će se desiti.

Ovo je epohalno, neprocenjivo korisno otkriće. Kad se ono spoji sa ugledom i snagom kremanskog proročanstva, može nam doneti mnoga dobra.
U tu svrhu, pogledajte šta su, po rukopisu prote Zaharića, Kremanci prorekli za naše vreme i to se ostvaruje.

ČOVEK BUDUĆNOSTI

Tokom veličanstvenog preobražaja ljudske vrste, sve će više biti osoba odbdarenih onim što imaju najveći umovi, od kojih je nama najbliži Nikola Tesla. On je koristio obe moždane strane, dok obični ljudi koriste samo levu, logičku.
Rad desne moždane strane čine misaone slike, a leve, umeće da te slike prevedemo u materijalne izume. U Teslinom umu, prirodni obrasci su se spontano javljali kao slike gotovih pronalazaka, koje je, zatim, prevodio u materijalne sprave.
Ali, Tesla je čovečanstvu dao mnogo više od tehničkih izuma. On je ostavio i neprocenjivo vredna uputstva za svestrani razvoj uma i postizanje vrhunskih uspeha u raznim oblastima života. Te Tesline darove treba primeniti da bismo postigli ono za šta smo predodređeni – a rođeni smo da stvaramo sreću. To je ono neistrošeno blago koje nam je Tesla ostavio...
(Delovi iz knjige “Razmišljajte kao Nikola Tesla”)

Opis sadašnjosti: “Biće jošte svakojakih čuda po ovoj Srbiji, jerbo će narod izglupiti i glupiti sve više. Rađaće se ljudi, a da ne znaju ko im je đed i prađed. Ljudi će mišljati da sve znaju, a ništa znati neće... Doći će vrijeme da će se Srbi odvajati jedni od drugijeh, pa će sve govoriti – ja nijesam Srbin, ja nijesam Srbin!”

Posle toga “jopet ćemo u svoju pamet doći te ćemo nečastivog oćerati da ga više nikad, u ime Božije, ne vidimo!”
Proročanstvo dalje veli da će uz pomoć novih otkrića doći neslućeni napredak i slavna vremena.
Opis budućnosti: zahvaljujući novim otkrićima, koja se već primenjuju kod nas (“zamišljaji umesto numeracije”, “pravoj sili koja je i u samim ljudima”), mnogi će želeti da su Srbi. Dolazi doba kad će se Srbi spajati jedni sa drugima, pa će svi govoriti – ja sam Srbin, ja sam Srbin!
Koja to nova otkrića donose preporod srpskom narodu? Odgovor nam daje samo kremansko proročanstvo, ali i događaji čiji smo svedoci.

Slavno vreme
Želeći da dalja tumačenja zasnivamo na što izvornijim podacima, koristićemo samo zabeleške dr Kazimirovića (“Tajanstvene pojave u našem narodu”, 1931) i rukopis prote Zaharića (“Kremansko proročanstvo”, 2001).

Neka nam cilj bude ono svetlo i konačno ishodište iz “Kremanskog proročanstva” o kome dr Kazimirović veli:
“Mitar je stalno govorio da će posle svetskog rata nastati “strašno vrijeme”; da će u narodu biti užasna nestašica novca; da će se ljudi “ubijati za žuto dugme”; da će Srbija “trista čuda pretrpljeti”...”

Zbog svog simboličkog naboja, ovo predviđanje opisuje povremena razdoblja kroz koje ljudi prolaze, pa i ovo naše. Šta će se, po kremanskom proročanstvu, dalje dogoditi:
“Ali će zatim doći “čovjek iz naroda”, koji će umiriti narod i tek će posle svih čuda i poroka nastati “slavno vrijeme”. Blago onome ko to dočeka. Tek tada će narod reći: “Ustanite mrtvi da vidite kaki je sad život!”.”

Slične Mitrove reči je zabeležio i prota Zaharić:
“To vrijeme izobilja i mira trajaće dugo. Rodiće se mloga koljena koja će živjeti i umrijeti u miru, a da za rat budu doznavali samo preko mudrijeh knjiga, riječi i raznijeh prikaza”.
Da li su kremanski proroci dali uputstva na koji način će se ostvariti to blaženo doba?
Jesu!

Mislima protiv brojeva
U zapisima prote Zaharića, Mitar iznosi proročanstvo koje je tek u naše doba postalo jedan od najviših ciljeva oduhovljene nauke. To proročanstvo, ta smernica za spas čovečanstva, glasi:
“Oni koji budu čitali razne knjige s numerama, smatraće se da najviše znaju. Ti ljudski mudraci će sve prepustiti ovijem nizovima, te nako kako im numere reče, tako će živjeti i raditi. Među tijem mudracima biće dobrih i rčina. Oni rčinasti činiće razne zle manifetluke. Trovaće vazduh i vodu i pustiti kijamete po morima sinjima, rijekama i zemlji, te će se ljudi naglo stati trovati i umirati od nekakvijeg boleština. Oni dobri i mudri vidjeće da sav njegov trud i argatluk ne vrijedi ni po lule duvana i da vodi propasti svijeta, te će umjesto numeracije potražiti svoju pamet u zamišljajima. Kad se stanu više baviti zamišljajima, biće bliži Božjoj mudrosti...”

Obratite pažnju na rečenicu: ”... te će umjesto numeracija potražiti svoju pamet u zamišljajima”. U ovom proročanstvu je spasonosno otkrivanje kako da se izbavimo od bezumlja onih koji će “svu zemlju upropastiti i nastaće pravi pomor”.

Radi se o sledećem. U naše vreme, ljudi nesrazmerno koriste levu stranu mozga, zaduženu za logiku, brojeve i brojne nizove. Sve je prepušteno “ovijem nizovima te nako kako im numere reče, tako žive i rade”. Nasuprot tome, zapostavljena je desna strana mozga, zadužena za zamišljaje, misaone slike i maštu. Rasuta u pojedinostima, nauka ne sagledava celinu svete tajne života i njegovu vezu sa svim što postoji. Bezumno se uništava priroda, a time gase razni oblici života što ugrožava i sam opstanak ljudske vrste.

Spasonosni izlaz je u onome što su predvideli kremanski proroci: u većem korišćenju desne moždane strane - “umjesto numeracije, potražiti svoju pamet u zamišljajima”.
To okretanje duhovnosti doneće neizmerna dobra, čiji će vrhunac biti svesno ubrzanje razvoja i veličanstven preobražaj ljudske vrste. Sa većim korišćenjem desne moždane strane nego sada, naučnici će više pažnje obraćati na nadčulne i naduzročne odnose među pojavama - “biće bliži Božjoj mudrosti”.

Novi čovek
Oslobođena krute logike, nauka će se preobraziti u oduhovljenu nauku, utemeljenu na Hristovim rečima “ništa neće vam biti nemoguće” (Mt. 17, 20).
Tek izlaskom na unutrašnji Jordan – duhovnim kršenjem i čišćenjem, naučnici će dobiti dar blagodeti Duha Svetog i bezazlenu mudrost kojoj se otkrivaju najveće tajne prirode i života. U skladu sa Hristovim obećanjem, oni će dobijati izobilje znanja i svega što krotki smerno požele i zamole.

Pomoću oduhovljene nauke, gde su misaone slike značajnije od brojnih nizova, osećaji od formula, zamišljaji od numera, čovek će ostvariti dalekosežan plan Promisli: zdravo telo, blagostanje, bezazlenu razboritost, duševni mir i duhovno blaženstvo. Taj novi čovek će osećati dašak besmrtnosti, upoznati susedne stvarnosti, videti pojave iz duhovnog sveta i razgovaraće sa bestelesnim bićima i dušama.

Navedena dostignuća, buduće odlike ljudske vrste, i sada naziremo kod retkih pojedinaca koji u sebi nose nešto izuzetno, božansko. Jedan od njih je i Nikola Tesla. U njegovom umu, zamišljaji su dobijali izgled gotovih pronalazaka, a kako sam piše, često je odlazio u susednu stvarnost gde je, među bestelesnim bićima, imao poznanike i prijatelje.

O viđenju duhovnog sveta i razgovoru sa svetim arhanđelom Mihailom, koji će se “spustiti” među ljude, kremanski prorok kaže:
“Ondakar će za Mijajlom poći svi narodi i Zemlja će postati prava rajska bašča. Hrana će iznicati svuđe i u rijekama, morima i šumama. Oni koji se ondaj rode, živjeće srećno i dugovječno da će i zaboraviti kade su se rodili. Mijajlo će biti svuđe, a ponajviše u Carigradu, sve dok ljudi ne progovore jednijem istim jezikom i jednom vjerom...”

Pre tog blaženog doba, kaže kremansko proročanstvo, biće otkrivena “prava sila” koja će ljudima doneti spokoj i blagostanje. Ta će sila “svuđe oko naske biti... Biće te sile i u samim ljudima”.
Pouzdano se može reći da je ta tajanstvena “sila nad silama” pronađena u Srbiji. Ona je naučno objašnjena i već se koristi u fizici i tehnologiji svesti, o čemu detaljno piše u knjizi “Svest i naduzročni poredak prirode”. O uputstvima za praktičnu primenu tih otkrića, zbog kojih će mnogi poželeti da budu Srbi, biće reči u narednim člancima.U OVOM BROJU:

Treće oko otkriva
Dajte mesta obeleženima!

Portreti svetaca
Sveti Nikola Čudotvorac

Sudbine
Tajna Milunkinog testamenta

Hodočašće
Petkina ikona preživela požar

Stvarnost ili fantastika
Da li će čovek budućnosti ličiti na nas?

Baština
Znamenja vladarskog dostojanstva

Putevi vere Tome Kempijskog (2)
Tajna svete smirenosti

Ima neka tajna veza
Mesec u znaku Strelca

Krajevi i ljudi
Kum za Ginisa

Putopisi
Svetski putnik iz fotelje

Energetska psihijatrija (1)
Moć pozitivnih vibracija

Dostignuća
Popravite svoj vid!

Antropološke bajke
Obmane o Adamovim potomcima

Knjige o Tesli
Zaklonjen iza nauke

Tajanstvena Srbija
Voda jača od kamena


RUBRIKE

Čuvari vere
Blagosloveni siročići

Propovedi protojereja Borivoja Grujičića
Vladika Nikolaj

Paralelni svet
Nemirni duh vudu-kraljice

Svest i naduzročni poredak
Mnogi će poželeti da budu Srbi

Šta nam se događa
Slutnja

Numerološki kalendar
Družite se što više!

Dosije X na naš način
Vitez Sena

Iskustva bliske smrti
U mreži života ili nestajanja?

Horoskop
Vraćate se u formu!

Budućnost koja je počela
Društvo kontrolisanih građana